Dnes je , svátek má

Oficiální stránky obce Stojčín > OBECNÍ ÚŘAD > Povinně zveřejňované informaceObec Stojčín

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace - pokyny dle vyhlášky

1. Oficiální název

Obec Stojčín

2. Důvod a způsob založení

Obec Stojčín jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad obce Stojčín
Stojčín 22, 39468 Žirovnice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad obce Stojčín
Stojčín 22, 39468 Žirovnice

4.3 Úřední hodiny

Úterý 18:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: +420 561 034 820
Starosta: +420 723 621 221
Místostarosta: +420 606 136 940

4.5 Čísla faxu

Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.stojcin.cz

4.7 Adresa e-podatelny

není zřízena

4.8 Další elektronické adresy

stojcin@tiscali.cz
obec.stojcin@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

168257862/0600 MONETA Money Bank

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00583545

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska
Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poskytování informací

11. Opravné prostředky

Poskytování informací

12. Formuláře

Poskytování informací

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy nemá.

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence nemá.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


SOUBORY KE STAŽENÍ

Výroční zpráva za rok 2017.pdf Výroční zpráva za rok 2017.pdf

projednání výsledků kontroly 18.7.2018.pdf projednání výsledků kontroly 18.7.2018.pdf

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

http://www.rzp.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik